59158

Asetyylisalisyylihappo 100 g

CAS: 50-78-2

59,70 €
(Alv 0%)

Varastossa

Varastossa

Salisyylihappo 100 g

59604

CAS: 69-72-7

22,25 €
(Alv 0%)

Varastossa

3,40 €
(Alv 0%)

Varastossa

Kalsiumkloridi, vedetön, 150 g

59367B

CAS: 10043-52-4

23,30 €
(Alv 0%)