64782

CD Metsä kasvupaikkana

Metsät sisältävät useita kasvillisuuskerroksia. Alimpana on pohjakerros (kasveja esim. jäkälät ja sammalet), jonka jälkeen on kenttäkerros (esim. varvut ja heinäkasvit), pensaskerros (esim. kataja) ja ylimpänä on puukerros (esim. koivu ja kuusi). Metsiä pidetään maapallon ”vihreinä keuhkoina”, koska ne tuottavat merkittävän osan ilmakehän hapesta ja sitovat hiilidioksidia. Ne pidättävät vettä, pudistavat ilmaa ja muodostavat lukemattomien eliöiden elinympäristön. Metsien väheneminen ja häviäminen on tämän vuoksi merkittävä ympäristöuhka. Metsä ekosysteeminä; metsän eläimet ja kasvit; metsän kasvillisuuskerrokset; metsä eri vuodenaikoina; metsien merkitys; metsät ja asuinalueet; kaasujen kierto metsässä; metsät vaikuttavat säätilaan; metsän eläimien suojelu; metsän uudistaminen; metsälakien rikkomukset; metsän hävittämisen seuraukset; metsien uhkat; eroosio; happosateen vaikutukset; kuolevat metsät; bioindikaattorit.

221,95 €
(Alv 0%)

Tilaustuote

Tuotekoodi: 64782