54012

Imukoeputki, 17 x 125 mm

13,05 €
(Alv 0%)

Varastossa

Varastossa

Sinkkikloridi 100 g

59616

CAS: 7646-85-7

19,50 €
(Alv 0%)

Varastossa

5,15 €
(Alv 0%)

Varastossa

Natriumtiosulfaatti x 5H2O 50 g

59517

CAS: 10102-17-7

8,60 €
(Alv 0%)