IS-VET-opetusjärjestelmä luo edellytykset opetukselle ja oppimiselle

Oppiminen tapahtuu kaikilla aisteilla, siksi hyvät opetusvälineet ovat tärkeä osa kouluympäristöä. Opetus on tehokkainta silloin, kun oppilas tekee asiat itse ja voi kokea oivaltamisen elämyksiä. IS-VET-opetusjärjestelmä havainnollistaa opetusta monipuolisesti. Koulukalusteet, laitteet, laboratoriokalusteet, oppikirjat ja opettajan aineistot ovat keskenään yhteensopivia ja ne tuovat tehokkuutta niin opetukseen kuin oppimiseenkin.

IS-VET-opetusjärjestelmä muodostuu yli 30 000 luonnontiedettä havainnollistavasta opetusvälineestä sekä välineiden käyttöä helpottavista erikoiskalusteista. Yhteensopivat välineet, kalusteet sekä käyttäjäkoulutus muodostavat toimivan opetusjärjestelmän, joka lisää opetus- sekä tutkimustyön mielekkyyttä ja tehokkuutta. IS-VET tekee jatkuvaa tuotekehitystä yhteistyössä eri alojen oppilaitosten kanssa. Näin IS-VET voi tarjota aina ajanmukaisia ja käytännöllisiä tuotteita.