ATK MITTALAITTEET TEEMA3
OPTINEN HAPPIANTURI IPAD POIKA
OPTINEN HAPPIANTURI SUOJA KORKKI
SPEKTROMETRI IPAD TYTOT LUOKKAHUONE
SPEKTROMETRI2
ECOZONE

ATK-mittavälineet

92196 OPTINEN HAPPIANTURI
Uuden optisen happianturin avulla liuenneen hapen pitoisuuden määrittäminen
on helpompaa kuin koskaan ennen, niin luokassa kuin kenttäolosuhteissakin.
Optinen tekniikka tarjoaa useita etuja galvaaniseen anturitekniikkaan
nähden:
– Ei nousuaikaa
– Ei kalibrointitarvetta
– Vähäiset ylläpitotoimenpiteet (ei liuoksia eikä elektrodien puhdistamista)
– Sisäänrakennettu lämpötila- ja painekompensaatio
– Ei virtausnopeusriippuvuutta
– Valittavissa suolaisuuskompensaatio
Happianturilla voidaan tutkia:
– yhteyttämistä, hengitystä, käymisreaktiota
– veden laatua
– perustuotantoa
– jne.
Tekniset tiedot:
Kaapelin pituus: 3 m
Vasteaika: 25 s 90 %:n tasolle
Toimintalämpötila: 0–50°C
Toimintapaine: 375–825 mmHg
Mittausalue: 0–20 mg/L tai 0–300% kylläisyys
Tarkkuus:
± 0.6 mg/l tai ±3.0 %
± 0.1 mg/l tai ±1.0 %, joista kalibroinnin jälkeen suurempi
yli 200 % ± 10 %
Mittaa samanaikaisesti O2 mg/l, kylläisyyttä %, lämpötilaa ja ilmanpainetta. Liuenneen hapen pitoisuuden määrittämisen nesteissä, luokassa tai kenttäolosuhteissa, on helpompaa kuin koskaan.

44006 SPEKTROMETRI, LANGATON
Mittaa intensiteettiä, absorptio- ja transmissiospektrejä sekä fl uoresenssia…langattomasti!


Spektrometri langattomalla yhteydellä! Moderni spektrometri, joka kattaa nykyaikaisen laiteympäristön. Se voidaan kytkeä Bluetooth- tai USByhteydellä iPadiin, tablettiin ja tietokoneeseen. Laitteella voidaan mitata intensiteettiä, fl uoresenssia sekä absorptio- ja transmissiospektrejä.

Spektrometrillä voidaan:
– Tutkia fotosynteesiä käyttäen DPIP-yhdistettä
– Mitata klorofyllin absorptiospektri
– Laskea DNA:n ja proteiinien konsentraatio liuoksessa
– Määrittää reaktionopeus reaktiolle, jossa entsyymi toimii katalyyttinä
– Seurata soluviljelyn kasvua ja kehitystä

Ominaisuudet:
– Bluetooth- ja USB-yhteydet
– Resoluutio 2-3 nm FWHM
– Spektrialue 380 – 950 nm
– Kaksi fl uoresenssin valonlähdettä 405 nm ja 500 nm
– LED valo
Laitteen mukana tulee
ilmainen Spectroscopy-ohjelma
– PC- ja Mac-versiot sisältyvät toimitukseen
– Ilmainen iOS- ja Android-tableteille
– Suunniteltu erityisesti spektroskopiaan johdatteleviin mittauksiin

67321 ECOZONE™ PAKETTI
Ympäristötieteessä on tärkeää ymmärtää vuorovaikutusta erilaisten ympäristöjen välillä. Hiilen, typen ja veden kiertokulku sekä energian kierto ovat perustavanlaatuisia, mutta usein vaikeasti ymmärrettäviä asioita. ECOZONE SYSTEM tarjoaa oppilaille mahdollisuuden luoda oma alusta asti kontrolloitu ja reaaliaikaisesti mitattu ympäristö. Kolmen toisiinsa liitettävän kammion avulla voidaan mallintaa kolmen erilaisen ympäristön vuorovaikutusta. Valitse tutkittavaksi vaikkapa maapohjainen, vesipohjainen ja hajoava ympäristötyyppi tai luo omia ainutkertaisia biomeja mallinnettaviksi ja mitattaviksi. Kammiot voidaan kytkeä irti toisistaan eristettyjen systeemien tutkimista varten. Miten esimerkiksi valon määrä vaikuttaa ekosysteemiin? Voidaan luoda kaksi identtistä ekosysteemiä, vaihdella niiden valaistusolosuhteita ja samalla mitata kvantitatiivista dataa systeemeistä. Kammioiden aukot mahdollistavat ilmankierron ja mukana toimitettava puuvillainen naru siirtää tehokkaasti vettä kammioiden välillä. Hajonneet ja liuenneet materiaalit sekä ionit kulkeutuvat myös narua pitkin.

MERKITTÄVÄÄ:
– Mittaukset vaikuttavat erittäin vähän systeemeihin, koska systeemit pysyvät suljettuina.
– Suunniteltu toimimaan erityisesti PASPORT-antureiden kanssa.
– Yksittäiset kammiot on helppo irrottaa ja eristää muista yksittäisen ekosysteemin tutkimista varten.

 

Lataa Anturit-esite

Katso muut mallit virtuaaliesitteestämme