ATK MITTALAITTEET TEEMA2
KEMIAN ANTURI 92170
EDISTYKS KEMIAN ANTURI 92172

ATK-mittavälineet

92170
Kemian anturi

Sisältää rosterisen lämpötilasondin, pH-sondin, jännitesondin, sisäänrakennetun paineanturin, 60 cm3 ruiskun, letkun ja pikaliittimet.
Tämä ”kaikki yhdessä” anturi mittaa lämpötilaa, pH:ta, kaasun painetta sekä jännitettä, kaikkia yhtäaikaisesti. Anturi tarjoaa kätevän ratkaisun kaasulakien tutkimiseen, happoemäsreaktioiden tutkimiseen, hapetus-pelkistysreaktioiden tutkimiseen jne. Helppo käyttää, ei vaadi kalibrointia.

 

92172
Edistyksellinen kemian anturi

Sisältää rosterisen lämpötilasondin, pH-sondin, johtokykysondin, sisäänrakennetun paineanturin, 60 cm3 ruiskun, letkun ja pikaliittimet.
Tämän anturin avulla saa katettua laajalti kemian tärkeimmät aihepiirit samanaikaisilla mittauksilla! Anturilla voidaan mitata painetta, lämpötilaa, pH:ta ja johtokykyä. Se sopii elektrolyyttien mittauksiin, happo-emäsreaktiomittauksiin, kaasulakien tutkimiseen ja termokemiaan. Happo-emästitraus, lämpötilamittaus titrauksen yhteydessä ja johtokykymittaus titrauksen yhteydessä, kaikki voidaan suorittaa yksittäin tai samanaikaisesti tällä anturilla!


Lataa Anturit-esite

Katso muut mallit virtuaaliesitteestämme