KEMIKAALITURVALLISUUS TEEMA

Kemikaaliturvallisuus

Vaarallisen kemikaalin päällykseen on merkitty seuraavat tiedot:

1. Tuotetunnisteet
2. Vaaralausekkeet
3. Turvalausekkeet
4. Aineen toimittajan nimi, osoite ja puhelinnumero
5. Pakkausten sisältämän aineen nimellismäärä
6. Varoitusmerkit
7. Huomiosana

 

Kemikaalipurkkien etiketit

Varoitusetiketeissä uutena elementtinä varoitusmerkintöihin lisätään huomiosana. Huomiosana "Vaara" varoittaa vakavammista vaaroista ja huomiosana "Varoitus" lievemmistä.
Nykyiset R- ja S-lausekkeet korvataan GHS-järjestelmän mukaisilla H-vaaralausekkeilla ja P-turvalausekkeilla. Jos kemikaalia
joudutaan työpaikalla siirtämään alkuperäisestä pakkauksesta toiseen, tulee huolehtia, että myös uudet pakkaukset on asianmukaisesti
merkitty.

 

Helposti syttyvät

merkki 59996 91 01
59996 Var.merkki, help. syttyvä 10x10 cm

59997 Var.merkki, help. syttyvä 20x20 mm

 

Välittömästi myrkylliset

merkki 59996b 92
59996B Var.merkki, myrkyllinen 10x10 cm

59997B Var.merkki, myrkyllinen 20x20 mm

 

Syövyttävät, vakavan silmävaurion vaaraa aiheuttavat

merkki 59996c 92
59996C Var.merkki, syövyttävä 10x10 cm

59997C Var.merkki, syövyttävä 20x20 mm

 

Välittömästi myrkylliset, iho-, silmä- tai hengitystieärsytystä aiheuttavat, huumaavat, ihoherkistäjät

merkki 59996d 92
59996D Var.merkki, ärsyttävä 10x10 cm

59997D Var.merkki, ärsyttävä 20x20 mm

 

Hapettavat

merkki 59996e 92
59996E Var.merkki, hapettava 10x10 cm

59997E Var.merkki, hapettava 20x20 mm

 

(Vesi)ympäristölle vaaralliset

merkki 59996f 92
59996F Var.merkki, ymp. vaarall. 10x10 cm

59997F Var.merkki, ymp. vaarall. 20x20 mm

 

Räjähteet

merkki 59996g 92
59996G Var.merkki, räjähtävä 10x10 cm

59997G Var.merkki, räjähtävä 20x20mm

 

 

Paineen alaiset kaasut

merkki 59996h 92
59996H Var.merkki, paineen al. kaasu 10x10cm

59997H Var.merkki, paineen al. kaasu 20x20mm

 

Syöpävaaralliset, perimää vaurioittavat, lisääntymiselle vaaralliset, elinvaurioita aiheuttavat, hengitystieherkistäjät

merkki 59996i 92
59996I Var.merkki, terveysvaara 10x10cm

59997I Var.merkki, terveysvaara 20x20mm

 


Työturvallisuuslaki ja laki työturvallisuuslain muuttamisesta määrittelevät terveydelle vaarallisten aineiden tunnistus- ja merkintäjärjestelmän.

Toimitamme terveydelle vaarallisten aineiden tunnistus- ja merkintäjärjestelmän (VAK) mukaisia varoitusmerkkejä. Varoitusmerkkien koon ratkaisee pakkauksen tilavuus. Kouluilla tarran kooksi riittää 20 x 20 mm (pakkauksen tilavuus max. 1 l).

Pienet tarrat toimitetaan arkkeina, kullakin arkilla 25 tarraa.

Kaappien merkitsemiseen tarjoamme suurempia 100 x 100 mm tarroja, kappaleittain. Materiaalina on PVC -muovi.

Kemikaalikaappeihin

 

59996 Var.merkki, help. syttyvä 10x10 cm

59996B Var.merkki, välitt. myrk. 10x10 cm

59996C Var.merkki, syövyttävä 10x10 cm

59996D Var.merkki, ärsyttävä 10x10 cm

59996E Var.merkki, hapettava 10x10 cm

59996F Var.merkki, ymp. vaarall. 10x10 cm

59996G Var.merkki, räjähtävä 10x10 cm

59996H Var.merkki, paineen al.kaasu 10x10 cm

59996I Var.merkki, terveysvaara 10x10 cm

 

Kemikaalipurkkeihin arkeittain, joissa 25 tarraa arkillaan

 

59997 Var.merkki, help.syttyvä 20x20 mm

59997B Var.merkki, myrkyllinen 20x20 mm

59997C Var.merkki, syövyttävä 20x20 mm

59997D Var.merkki, ärsyttävä 20x20 mm

59997E Var.merkki, hapettava 20x20 mm

59997F Var.merkki, ymp. vaarall. 20x20 mm

59997G Var.merkki, räjähtävä 20x20mm

59997H Var.merkki, paineen al.kaasu 20x20mm

59997I Var.merkki, terveysvaara 20x20mm

59998 Kemikaalitarra A8

- 16 tarraa/arkki
- 70 x 50 mm

 

59998B Kemikaalitarra A7

- 8 tarraa/arkk
- 100 x 70 mm

Ilmoita koodi ja nimike, mille kemikaalille tarrat haluat,muuten toimitetaan arkit tyhjänä!

 

Katso muut mallit virtuaaliesitteestämme