MOLEKYYLISARJAT 47055
MOLEKYYLISARJAT 47060
MOLEKYYLISARJAT 47003
MOLEKYYLISARJAT 47024
MOLEKYYLISARJAT 47064
MOLEKYYLISARJAT 47071
MOLEKYYLISARJAT 47020
MOLEKYYLISARJAT 47073
MOLEKYYLISARJAT 47061

Molekyylimallisarjat

47024 Molekyylimallisarja, biokemiaan

Opettajan sarja tiiviiden biokemiallisten yhdisteiden molekyylimallien rakentamiseen, mm. rasva- ja aminohappojen molekyylimallit.
Kuulat: 66 hiiltä (C(4), C(5)), 40 happea (O(2), O(1)), 34 typpeä (N(4), N(5), N(2)), 105 vetyä, 6 fosforia, 2 metallia. Suluissa atomin valenssiluku.
Liitoskappaleet: 160 lyhyttä valkoista.

 

47025 Molekyylimallisarja, biokemiaan

Oppilaan sarja avointen biokemiallisten yhdisteiden molekyylimallien rakentamiseen.
Kuulat: 21 hiiltä (C(4), C(3)), 13 happea (O(2), O(1)), 11 typpeä (N(4), N(3), N(2)), 17 vetyä, 1 fosfori, 1 rikki. Suluissa atomin valenssiluku.
Liitoskappaleet: 40 keskipitkää.

 

47026 Molekyylimallisarja, stereokemiaan

Laaja sarja, suunniteltu sekä avointen, että tiiviiden mallien rakentamiseen orgaanisten aineiden ja organokompleksien demonstroimiseksi, kuten kolesteroli. Stereokemiassa esim. sykloheksaanin avoin molekyylimalli demonstroi vene- ja tuolikonformaatiota, sekä enantiomeerien yhteyttä optiseen aktiivisuuteen.
Kuulat: 42 hiiltä (C(4), C(5)), 16 happea (O(4), O(2), O(1)), 12 typpeä (N(4), N(5)), 64 vetyä, 5 fosforia (P(5), P(4)), 12 rikkiä (S(2), S(4)), 8 klooria, 2 bromia, 2 jodia, 3 metallia, 1 alkeeniryhmä,
1 alkyyniryhmä. Suluissa atomin valenssiluku.
Liitoskappaleet: 12 pitkää, 40 keskipitkää ja 60 lyhyttä.

 

47027 Molekyyliorbitaalisarja, 4 mallia

Sarja sisältää tarpeellisen määrän osia bentseenin, etaanin, eteenin ja etyynin rakentamiseksi. Demonstroimaan sekä - että π- sidosten kautta elektronien lokalisaatiota ja orbitaalien hybridisoitumista.
Kuulat: 12 hiiltä, ja 18 vetyä.
Liitoskappaleet: 9 hiili-hiili (ovaalin muotoisia) - sidoksia, 18 hiili-vety (päärynän muotoisia) - sidoksia, 9 π- sidoksia.

 

47028 Atomiorbitaalisarja, 14 mallia

14 mallin sarja sisältää kaikki esitystavat hybridisoimattomille s, p ja d atomiorbitaaleille. Mukana jokaiselle mallille läpinäkyvä jalusta.

 

47029 Molekyyliorbitaalisarja, 8 mallia

Elektroniparien repulsioteoria:
Elektroniparien repulsioteorian mukaan samaenergisillä orbitaaleilla olevat elektroniparit sijoittuvat avaruudellisesti mahdollisimman
kauas toisistaan. Sisältää tarvittavat osat 8 molekyylin atomimallien rakentamiseen:
HCl, BeCl2, H2O, BH3, NH3, CH4, PCl5 ja SF6 . Sidosten orientoituminen koordinaatioluvuilla 1-6. Vapaat eli sitomattomat eli yksinäiset elektroniparit on esitetty ruskeilla päärynänmuotoisilla varauspilvillä, joita on kaksi ylimääräistä protonoituneiden yhdisteiden, kuten esim. H3O+, rakentamiseksi.

 

Yksittäisten rakenteiden mallisarjat

Sarjat koostuvat tarpeellisesta määrästä atomeja ja liitoskappaleita tietyn rakenteen tekemiseen (avoin luurankomalli).
Mukana ohjekortti ja säilytyslaatikko.

Epäorgaaniset kidemallit

47004 Timanttikiteen malli

30 mustaa hiiliatomia, 40 harmaata liitoskappaletta

 

47005 Grafiittikiteen malli

45 mustaa hiiliatomia, kolme kerrosta

 

47006 Fullereenin malli, C60

60 mustaa hiiliatomia, 90 harmaata liitoskappaletta
Jalkapalloa vastaava rakenne, jossa viisi- ja kuusikulmiot vuorottelevat

 

47007 Natriumkloridikiteen malli

Sisältää saman kokoiset kloori- ja natrium-atomit, 36 atomia.

 

47008 Jääkiteen malli

26 vesimolekyyliä

 

47009 Kidemallit, metallit

Kolme valmiiksi koottua metallikidettä; rauta, sinkki ja kupari.

 

Katso muut mallit virtuaaliesitteestämme