64757

CD Hermosto ja viestin väl. (Osa I)

Johdatus hermostoon; ihmisen hermoston kokonaisrakenne; tyypillisiä hermosoluja ihmisen elimistössä; hermosolun rakenne; motoriset päätelevyt; gliasolut; hermosolmu (ganglio); hermokudos; hermokeskukset; refleksikaaret; tahdosta riippumaton toiminta; hermoston alkiokautinen kehitys; hermostolevy; hermostouurre; hermostoputken muodostuminen ja sulkeutuminen; erilaisten selkärangattomien ja selkärankaishermostojen kehittyminen; myöhäisaivovaipan muodostuminen; fylogeneettinen puu nisäkkäiden aivopoimuista; aivojen sensori- ja liikehermojen yhteys kehon eri osiin; aivojen keskittyminen ja erilaistuminen, aivojen osat ja niiden keskinäinen suhde.

190,80 €
(Alv 0%)

Tilaustuote

Tuotekoodi: 64757