Tietosuojaseloste
EU:n yleinen tietosuoja-asetus 2016/679, artiklat 13 ja 14 Laatimispäivä 31.5.2019
1. Rekisterinpitäjä IS-VET Oy Kilpivirrantie 7 FI-74120 Iisalmi Finland.
2. Rekisteriasioista vastaa IS-VET Oy Tiedustelut: myynti@isvet.fi
3. Rekisterin nimi IS-VET Oy:n verkkokaupan käyttäjärekisteri
4. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus ja oikeusperusteet IS-VET Oy:n verkkokaupan käyttäjärekisteriin tallennettuja henkilötietoja käytetään asiakassuhteiden hoitamiseen, yhteydenottojen hoitamiseksi, markkinointitarkoituksiin sekä muihin verkkopalveluihin liittyviin tarkoituksiin.
Henkilötietoja käsitellään asiakkaan ja rekisterinpitäjän väliseen asiakassuhteeseen, sopimukseen, verkkokaupan käyttöön, asiakkaan erilliseen nimenomaiseen suostumukseen tai lainsäädännön velvoitteisiin perustuen.
5. Rekisterin tietosisältö Rekisteriin kerätään rekisteröidyistä käyttötarkoitusten kannalta tarpeellisia perustietoja, kuten: - nimi - toimitusosoite - puhelinnumero - sähköpostiosoite
Henkilötietoja käsitellään vain käyttötarkoitusten kannalta tarvittavan ajan, ja niitä voidaan säilyttää lakisääteisten velvoitteiden asettamissa rajoissa.
6. Säännönmukaiset tietolähteet Rekisterinpitäjä rekisteröi IS-VET Oy:n verkkokaupan käyttäjästä ne tiedot, jotka käyttäjä itse ilmoittaa verkkosivustoa käyttäessään.
7. Henkilötietojen vastaanottajat ja tietojen siirto EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle Rekisterinpitäjä ei lähtökohtaisesti luovuta rekisteröityjen henkilötietoja ulkopuolisille, paitsi mikäli viranomaiset lainmukaisesti niin edellyttävät tai pakottavan lainsäädännön niin vaatiessa. Lisäksi rekisterinpitäjä käyttää palveluidensa teknisen toteuttamisen yhteydessä luotettavia palveluntarjoajia, jotka käsittelevät henkilötietoja rekisterinpitäjän puolesta.
Henkilötietoja ei lähtökohtaisesti siirretä Euroopan unionin tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle. Mahdolliset henkilötietojen siirrot toteutetaan aina soveltuvaa tietosuojalainsäädäntöä noudattaen.
8. Rekisterin suojauksen periaatteet IS-VET Oy:n verkkokaupan käyttäjärekisterin tiedot on tallennettu rekisterinpitäjän järjestelmään,
joka on suojattu käyttöjärjestelmän suojausohjelmiston avulla. Järjestelmään sisäänpääsy edellyttää käyttäjätunnuksen ja salasanan syöttämistä. Järjestelmä on myös suojattu palomuurein ja muiden teknisten keinojen avulla. Järjestelmään tallennettuihin rekisterin sisältämiin tietoihin pääsevät ja niitä ovat oikeutettuja käyttämään vain tietyt, ennalta määritellyt rekisterinpitäjän työntekijät. Rekisterin sisältämät tiedot sijaitsevat lukituissa ja vartioiduissa tiloissa.
9. Rekisteröidyn kielto-oikeus ja suostumuksen peruuttaminen Rekisteröidyllä on oikeus kieltää rekisterinpitäjää käsittelemästä häntä itseään koskevia tietoja suoramainontaa, etämyyntiä ja muuta suoramarkkinointia sekä markkina- ja mielipidetutkimusta samoin kuin henkilömatrikkelia ja sukututkimusta varten. Kielto tulee tehdä kirjallisesti ja osoittaa rekisteriasioista vastaavalle henkilöille.
Mikäli käsittely perustuu erilliseen suostumukseen, rekisteröidyllä on oikeus peruuttaa antamansa suostumus milloin tahansa. Suostumuksen peruttaminen ei vaikuta ennen suostumuksen peruuttamista suoritettuun henkilötietojen käsittelyn lainmukaisuuteen.
10. Rekisteröidyn tarkastus-oikeus Rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa rekisteriin tallennetut itseään koskevat tiedot ja saada niistä kopiot. Tarkastuspyyntö tulee tehdä kirjallisesti ja osoittaa rekisteriasioista vastaavalle henkilölle.
11. Tiedon korjaaminen ja käsittelyn rajoittaminen Rekisterinpitäjä oikaisee, poistaa tai täydentää rekisterissä olevan, käsittelyn tarkoituksen kannalta virheellisen, tarpeettoman, puutteellisen tai vanhentuneen henkilötiedon oma-aloitteisesti tai rekisteröidyn vaatimuksesta. Lisäksi rekisteröity voi tietyin edellytyksin pyytää käsittelyn rajoittamista. Rekisteröidyn tulee ottaa yhteyttä rekisterinpitäjän rekisteriasioista vastaavaan henkilöön tiedon korjaamiseksi tai käsittelyn rajoittamiseksi.
12. Oikeus tehdä valitus tietosuojaviranomaiselle
Mikäli rekisteröity katsoo rekisterinpitäjän suorittaman henkilötietojen käsittelyn olevan puutteellista tai lainvastaista, rekisteröidyllä on oikeus tehdä asiasta valitus tietosuojaviranomaiselle. Suomessa tietosuojaviranomainen on Tietosuojavaltuutetun toimisto, www.tietosuoja.fi.
13. Tietosuojaselosteen muuttaminen
Rekisterinpitäjä voi tarvittaessa muuttaa tätä tietosuojaselostetta. Tietosuojaseloste on viimeksi päivitetty 31.5.2019.Tietosuojaseloste
EU:n yleinen tietosuoja-asetus 2016/679, artiklat 13 ja 14 Laatimispäivä 31.5.2019
1. Rekisterinpitäjä IS-VET Oy Kilpivirrantie 7 FI-74120 Iisalmi Finland.
2. Rekisteriasioista vastaa IS-VET Oy Tiedustelut: myynti@isvet.fi
3. Rekisterin nimi IS-VET Oy:n verkkokaupan käyttäjärekisteri
4. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus ja oikeusperusteet IS-VET Oy:n verkkokaupan käyttäjärekisteriin tallennettuja henkilötietoja käytetään asiakassuhteiden hoitamiseen, yhteydenottojen hoitamiseksi, markkinointitarkoituksiin sekä muihin verkkopalveluihin liittyviin tarkoituksiin.
Henkilötietoja käsitellään asiakkaan ja rekisterinpitäjän väliseen asiakassuhteeseen, sopimukseen, verkkokaupan käyttöön, asiakkaan erilliseen nimenomaiseen suostumukseen tai lainsäädännön velvoitteisiin perustuen.
5. Rekisterin tietosisältö Rekisteriin kerätään rekisteröidyistä käyttötarkoitusten kannalta tarpeellisia perustietoja, kuten: - nimi - toimitusosoite - puhelinnumero - sähköpostiosoite
Henkilötietoja käsitellään vain käyttötarkoitusten kannalta tarvittavan ajan, ja niitä voidaan säilyttää lakisääteisten velvoitteiden asettamissa rajoissa.
6. Säännönmukaiset tietolähteet Rekisterinpitäjä rekisteröi IS-VET Oy:n verkkokaupan käyttäjästä ne tiedot, jotka käyttäjä itse ilmoittaa verkkosivustoa käyttäessään.
7. Henkilötietojen vastaanottajat ja tietojen siirto EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle Rekisterinpitäjä ei lähtökohtaisesti luovuta rekisteröityjen henkilötietoja ulkopuolisille, paitsi mikäli viranomaiset lainmukaisesti niin edellyttävät tai pakottavan lainsäädännön niin vaatiessa. Lisäksi rekisterinpitäjä käyttää palveluidensa teknisen toteuttamisen yhteydessä luotettavia palveluntarjoajia, jotka käsittelevät henkilötietoja rekisterinpitäjän puolesta.
Henkilötietoja ei lähtökohtaisesti siirretä Euroopan unionin tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle. Mahdolliset henkilötietojen siirrot toteutetaan aina soveltuvaa tietosuojalainsäädäntöä noudattaen.
8. Rekisterin suojauksen periaatteet IS-VET Oy:n verkkokaupan käyttäjärekisterin tiedot on tallennettu rekisterinpitäjän järjestelmään,
joka on suojattu käyttöjärjestelmän suojausohjelmiston avulla. Järjestelmään sisäänpääsy edellyttää käyttäjätunnuksen ja salasanan syöttämistä. Järjestelmä on myös suojattu palomuurein ja muiden teknisten keinojen avulla. Järjestelmään tallennettuihin rekisterin sisältämiin tietoihin pääsevät ja niitä ovat oikeutettuja käyttämään vain tietyt, ennalta määritellyt rekisterinpitäjän työntekijät. Rekisterin sisältämät tiedot sijaitsevat lukituissa ja vartioiduissa tiloissa.
9. Rekisteröidyn kielto-oikeus ja suostumuksen peruuttaminen Rekisteröidyllä on oikeus kieltää rekisterinpitäjää käsittelemästä häntä itseään koskevia tietoja suoramainontaa, etämyyntiä ja muuta suoramarkkinointia sekä markkina- ja mielipidetutkimusta samoin kuin henkilömatrikkelia ja sukututkimusta varten. Kielto tulee tehdä kirjallisesti ja osoittaa rekisteriasioista vastaavalle henkilöille.
Mikäli käsittely perustuu erilliseen suostumukseen, rekisteröidyllä on oikeus peruuttaa antamansa suostumus milloin tahansa. Suostumuksen peruttaminen ei vaikuta ennen suostumuksen peruuttamista suoritettuun henkilötietojen käsittelyn lainmukaisuuteen.
10. Rekisteröidyn tarkastus-oikeus Rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa rekisteriin tallennetut itseään koskevat tiedot ja saada niistä kopiot. Tarkastuspyyntö tulee tehdä kirjallisesti ja osoittaa rekisteriasioista vastaavalle henkilölle.
11. Tiedon korjaaminen ja käsittelyn rajoittaminen Rekisterinpitäjä oikaisee, poistaa tai täydentää rekisterissä olevan, käsittelyn tarkoituksen kannalta virheellisen, tarpeettoman, puutteellisen tai vanhentuneen henkilötiedon oma-aloitteisesti tai rekisteröidyn vaatimuksesta. Lisäksi rekisteröity voi tietyin edellytyksin pyytää käsittelyn rajoittamista. Rekisteröidyn tulee ottaa yhteyttä rekisterinpitäjän rekisteriasioista vastaavaan henkilöön tiedon korjaamiseksi tai käsittelyn rajoittamiseksi.
12. Oikeus tehdä valitus tietosuojaviranomaiselle
Mikäli rekisteröity katsoo rekisterinpitäjän suorittaman henkilötietojen käsittelyn olevan puutteellista tai lainvastaista, rekisteröidyllä on oikeus tehdä asiasta valitus tietosuojaviranomaiselle. Suomessa tietosuojaviranomainen on Tietosuojavaltuutetun toimisto, www.tietosuoja.fi.
13. Tietosuojaselosteen muuttaminen
Rekisterinpitäjä voi tarvittaessa muuttaa tätä tietosuojaselostetta. Tietosuojaseloste on viimeksi päivitetty 31.5.2019.

Tietosuojaseloste

EU:n yleinen tietosuoja-asetus 2016/679, artiklat 13 ja 14 Laatimispäivä 31.5.2019

1. Rekisterinpitäjä
Sisuline Oy Kilpivirrantie 7 FI-74120 Iisalmi Finland.

2. Rekisteriasioista vastaa Sisuline Oy
Tiedustelut: myynti@sisuline.fi

3. Rekisterin nimi
Sisuline Oy:n verkkokaupan käyttäjärekisteri

4. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus ja oikeusperusteet
Sisuline Oy:n verkkokaupan käyttäjärekisteriin tallennettuja henkilötietoja käytetään asiakassuhteiden hoitamiseen, yhteydenottojen hoitamiseksi, markkinointitarkoituksiin sekä muihin verkkopalveluihin liittyviin tarkoituksiin.

Henkilötietoja käsitellään asiakkaan ja rekisterinpitäjän väliseen asiakassuhteeseen, sopimukseen, verkkokaupan käyttöön, asiakkaan erilliseen nimenomaiseen suostumukseen tai lainsäädännön velvoitteisiin perustuen.

5. Rekisterin tietosisältö
Rekisteriin kerätään rekisteröidyistä käyttötarkoitusten kannalta tarpeellisia perustietoja, kuten:
- nimi
- toimitusosoite
- puhelinnumero
- sähköpostiosoite

Henkilötietoja käsitellään vain käyttötarkoitusten kannalta tarvittavan ajan, ja niitä voidaan säilyttää lakisääteisten velvoitteiden asettamissa rajoissa.

6. Säännönmukaiset tietolähteet
Rekisterinpitäjä rekisteröi Sisuline Oy:n verkkokaupan käyttäjästä ne tiedot, jotka käyttäjä itse ilmoittaa verkkosivustoa käyttäessään.

7. Henkilötietojen vastaanottajat ja tietojen siirto EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle
Rekisterinpitäjä ei lähtökohtaisesti luovuta rekisteröityjen henkilötietoja ulkopuolisille, paitsi mikäli viranomaiset lainmukaisesti niin edellyttävät tai pakottavan lainsäädännön niin vaatiessa. Lisäksi rekisterinpitäjä käyttää palveluidensa teknisen toteuttamisen yhteydessä luotettavia palveluntarjoajia, jotka käsittelevät henkilötietoja rekisterinpitäjän puolesta.

Henkilötietoja ei lähtökohtaisesti siirretä Euroopan unionin tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle. Mahdolliset henkilötietojen siirrot toteutetaan aina soveltuvaa tietosuojalainsäädäntöä noudattaen.

8. Rekisterin suojauksen periaatteet
Sisuline Oy:n verkkokaupan käyttäjärekisterin tiedot on tallennettu rekisterinpitäjän järjestelmään,

joka on suojattu käyttöjärjestelmän suojausohjelmiston avulla. Järjestelmään sisäänpääsy edellyttää käyttäjätunnuksen ja salasanan syöttämistä. Järjestelmä on myös suojattu palomuurein ja muiden teknisten keinojen avulla. Järjestelmään tallennettuihin rekisterin sisältämiin tietoihin pääsevät ja niitä ovat oikeutettuja käyttämään vain tietyt, ennalta määritellyt rekisterinpitäjän työntekijät. Rekisterin sisältämät tiedot sijaitsevat lukituissa ja vartioiduissa tiloissa.

9. Rekisteröidyn kielto-oikeus ja suostumuksen peruuttaminen
Rekisteröidyllä on oikeus kieltää rekisterinpitäjää käsittelemästä häntä itseään koskevia tietoja suoramainontaa, etämyyntiä ja muuta suoramarkkinointia sekä markkina- ja mielipidetutkimusta samoin kuin henkilömatrikkelia ja sukututkimusta varten. Kielto tulee tehdä kirjallisesti ja osoittaa rekisteriasioista vastaavalle henkilöille.

Mikäli käsittely perustuu erilliseen suostumukseen, rekisteröidyllä on oikeus peruuttaa antamansa suostumus milloin tahansa. Suostumuksen peruttaminen ei vaikuta ennen suostumuksen peruuttamista suoritettuun henkilötietojen käsittelyn lainmukaisuuteen.

10. Rekisteröidyn tarkastusoikeus
Rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa rekisteriin tallennetut itseään koskevat tiedot ja saada niistä kopiot. Tarkastuspyyntö tulee tehdä kirjallisesti ja osoittaa rekisteriasioista vastaavalle henkilölle.

11. Tiedon korjaaminen ja käsittelyn rajoittaminen
Rekisterinpitäjä oikaisee, poistaa tai täydentää rekisterissä olevan, käsittelyn tarkoituksen kannalta virheellisen, tarpeettoman, puutteellisen tai vanhentuneen henkilötiedon oma-aloitteisesti tai rekisteröidyn vaatimuksesta. Lisäksi rekisteröity voi tietyin edellytyksin pyytää käsittelyn rajoittamista. Rekisteröidyn tulee ottaa yhteyttä rekisterinpitäjän rekisteriasioista vastaavaan henkilöön tiedon korjaamiseksi tai käsittelyn rajoittamiseksi.

12. Oikeus tehdä valitus tietosuojaviranomaiselle
Mikäli rekisteröity katsoo rekisterinpitäjän suorittaman henkilötietojen käsittelyn olevan puutteellista tai lainvastaista, rekisteröidyllä on oikeus tehdä asiasta valitus tietosuojaviranomaiselle. Suomessa tietosuojaviranomainen on Tietosuojavaltuutetun toimisto, www.tietosuoja.fi.

13. Tietosuojaselosteen muuttaminen
Rekisterinpitäjä voi tarvittaessa muuttaa tätä tietosuojaselostetta. Tietosuojaseloste on viimeksi päivitetty 31.5.2019.