64752

CD Ihmisen aistielimet

Aistielimet välittävät yksilölle tietoa omasta elimistöstä ja ympäristöstä. Kyky havaita ärsykkeitä ja kyky reagoida niihin, liikkumiskyky, ravinnonhankinta ja lisääntyminen ovat yksi eliöiden ominaispiirteistä. Jopa amebat reagoivat kosketukseen, valoon, lämpötilaan ja erilaisiin kemiallisiin ärsykkeisiin. Evoluution alkuvaiheessa ärsykkeiden vastaanotto ja käsittely tapahtuivat ensin yksittäisissä soluissa, myöhemmin niihin erikoistuneissa elimissä. Valon luonne; silmän rakenne; silmän akkommodaatio (mukautuminen katsomaan eri etäisyyksille) ja adaptaatio; kuvan muodostuminen, liikkeen havaitseminen, tilan hahmottaminen (syvyysnäkö); verkkokalvon ja aivojen välinen yhteys; fysiologiset ja psykologiset tekijät näköaistimuksen synnyssä; optiset harhat; värien näkeminen ja värisokeus; värit ja psyyke; korva ja kuuleminen; ääniaaltojen muodostuminen; korvan kehittyminen ja rakenne; välikorva, sisäkorva, simpukka ja Cortin elin; suunnan kuuleminen, aivojen kuulokeskukset; sisäkorvan rakenne; tasapaino- ja liikeaisti; kemialliset aistit; hajuaisti; aivojen hajualue; nenäkuorikko ja hajuepiteelit; makuaisti; kielen makualueet; makusilmut; ihon rakenne; tuntoaisti, lämpöja kylmäreseptorit, lämpimänaisti ja lämpötilareseptorit; paineen reseptorit; kosketusaistin herkkyys vaihtelee; aAsennon ja liikkeiden aistiminen; lihaskäämi ja Golgin jänneaparaatti; tiedostamattoman aistininformaation käsittely.

208,80 €
(Alv 0%)

Tilaustuote

Tuotekoodi: 64752