64753

CD Solunjakautuminen

Kasvu on eräs eliöiden tunnuspiirre. Monisoluisilla eliöillä kasvu selittyy solujen määrän lisääntymisenä. Solujakautumisten ansiosta yhdestä hedelmöittyneestä munasolusta kehittyy jopa miljardeja soluja käsittävä yksilö. Solunjakautumisessa perimäaines kaksinkertaistuu, minkä jälkeen se jakautuu tasan molempien tytärsolujen kesken. Sukusolut muodostuvat meioosin kautta. Siinä kromosomien määrä puoliintuu ja perintötekijät jakautuvat sattumanvaraisesti syntyviin sukusoluihin. Perintötekijöiden sijoittumiseen vaikuttaa myös meioosissa tapahtuva geenienvaihdunta (crossing over). Solun ja tuman rakenne; mitoottisen solujakautumisen vaiheet; solujakautumisen välivaihe; kromosomien tiivistyminen, asettautuminen jakotasoon ja erkaneminen tytärsoluihin; ominaisuuksien uudelleenyhdistyminen eli rekombinaatio ja kromosomiluvun puolittuminen meioosissa; alkusukusolut; meioosin esivaihe (profaasi); sukusolujen kromosomistojen yhtyminen; kromosomien translaatio munasolun tumassa; hedelmöittyneen munasolun (tsygootin) kehittyminen; hedelmöitys, vakoutuminen ja alkion muodostuminen; hedelmöittyminen vaihe vaiheelta.

128,00 €
(Alv 0%)

Tilaustuote

Tuotekoodi: 64753