64785

CD Veden elämää

Vedenalainen monimuotoinen maailma paljastuu vasta mikroskoopin avulla. CD:llä esitellään valokuvien avulla eliöstöä, jonka voi löytää esimerkiksi lammesta otetusta vesipisarassa. Mikroskooppisen pienet eliöt, kasviplankton ja eläinplankton, muodostavat vesiekosysteemin ravintoketjun alkupään. Planktoneliöstön ja kalojen välinen vuorovaikutus on herkkä ympäristön muutoksille, esimerkiksi muutoksille veden lämpötilassa tai happipitoisuudessa.

181,90 €
(Alv 0%)

Tilaustuote

Tuotekoodi: 64785