64781

CD Vedet,saastuminen ja kierrätys

Vesien saastuminen on tänä päivänä merkittävä ongelma. Saastumista aiheuttavat viemäreiden jätevedet sekä muut vesiin joutuvat epäpuhtaudet. Ilmakehästä vesiin pääsee epäpuhtauksia sekä laskeumana että sadeveden mukana. Tämä CD esittelee esimerkkien avulla vesiä koskevia uhkatekijöitä, saastumista ja jätevesien puhdistusta. Vedet kulttuurimaisemassa; vesien tutkimus ja valvonta; vesien laatuasteikko; jokireittien oikominen; pohjavesien hupeneminen; jätevedet; hajoamisindeksi; rehevöityminen; happamoituminen; ympäristömyrkkyjen rikastuminen eliöyhteisössä; ravintoketju; kuoleva vesistö; juomaveden tuottaminen; vesien puhdistus; vesilaitoksen rakenne ja toiminta; aktivaatiolietemenetelmä.

221,95 €
(Alv 0%)

Tilaustuote

Tuotekoodi: 64781