55087B

Mikrokemian välineet, täydelli täydellinen

Sisältää kaikki tarvittavat välineet mikroskaalan kokeisiin;tislaus, kuparioksidin pelkistys, sinkki/kupari-paristo, yhdisteet, alkuaineet, puhtaat aineet ja seokset, johtokyky ja happojen ja emästen pH, hapen ja vedyn valmistus, rauta(III)kloridin valmistus, kupari (ll)kloridin valmistus.

Orgaaninen kemia: tyydyttyneet ja tyydyttymättömät hiilivedyt, kullan uutto ja puhdistus malmista, rikin reaktio hapen kanssa, metallin reaktio hapen kanssa.

129,40 €
(Alv 0%)

Tilaustuote

Tuotekoodi: 55087B