62827

Sormenjälkien DNA II

Tutustu restrikstioentsyymien käyttöön forensisessa tieteessä (rikostutkinnas-sa) DNA pilkotaan restriktioentsyymillä tunnettuihin fragmentteihin ja verrataanrikospaikalta saatua DNA:ta kahden epäillyn DNA:han. Tutkimuksessa käytetään agaroosigeelielektroforeesia.
  Sisältää: työohjeet, "crime scene" Ready-to-Load DNA-näytteet, Standardi DNA markkerin, Dryzymes® - Eco RI and Hind III, erilaisia liuoksia ja puskuriliuok-sia plasmidi DNA:n, agaroosijauheen, InstaStain® Blue & FlashBlue värit.
  Lisäksi tarvitaan: elektroforeesilaitteisto, virtalähde, automaattisia mikro-piettejä ja kärkiä, vesihaude, vaaka, mikroaaltouuni tai kuumennuslevy, visualisointi (valkoinen väri), laboratorio astioia, pipettipumppu, metri-mittoja, kelluvia telineitä, tislattua tai deionisoitua vettä, jäätä.

267,35 €
(Alv 0%)

Tilaustuote

Tuotekoodi: 62827